Gholamali Koveitipoor aşkla söylemiş…

Çengedil ahengedir peşmi zana

Noleye eşğastoa peşmi zana

(Kalpler aynı ahenkle hızla atar/ Aşkın feryadı ve ateşin şulesidir bu)