Bir teselli ver bana, onu miraç bileyim
Kulluk imtihanımı kolaylıkla vereyim
Adem’in tevbesinden, Nuh nebi gemisine

 
Takvayı kuşanarak, iman ile bineyim
 
Bir teselli ver bana, onu miraç bileyim
Yıldızlar adedince, seni tesbih edeyim
Eyyûb’un sınavından, Musa’nın tuva’sına
Sabrı bir kalkan bilip, divanına geleyim
 
Bir teselli ver bana, onu miraç bileyim
Suretimden sıyrılıp, siretime döneyim
Meryem’in duasından, İsa’nın kelamına
Muhabbetle adanıp, mucizeni göreyim
 
Bir teselli ver bana, onu miraç bileyim
Nefsimin aczini, sana şikayet edeyim
Yunus’un balığından, Yusuf’un zindanına
Nedametle arınıp, kurtuluşa ereyim
 
Bir teselli ver bana, onu miraç bileyim
Erenlerin safına, adım adım gireyim
İbrahim’in narından, oğlunun kurbanına
Aşkına hayran olup, hikmetini göreyim
 
Bir teselli ver bana, onu miraç bileyim
Yolunda nebîlerin, izlerini süreyim
Habîbin isrâsından, aşkıyla mirâcına
Bedenimden kurtulup, ruhumla yüceleyim
 
Bir teselli ver bana, onu miraç bileyim
Namaz, kılsın beni de, katına yükseleyim
Bir çorak vadi, rahmetine muhtaç yüreğim
Beni bana bırakma, budur senden dileğim
 
                        Ahmet Türkben
                          Şubat 06