Okuduğunu yaşayanlara ithaf…

Okumak eşik, adam olmak yolsa
İnsan kemâl bulur, bu yol tutulsa
Kitaplar hazine dolu da olsa
Okumak olmadan bir yarar olmaz 

Oku! emriyle başlar yüce Kur’an

Ayet ayet inmiş mucize beyan
Her satırda o mâna kula ferman
Okumak olmadan Mevlâ yâr olmaz
 
Cihanda okumayan avaredir
Cehaletin bilmeyen divanedir
Kitapsız kalan gönül harabedir
Okumak olmadan gülizâr olmaz
 
Okudukça aşılır tüm engeller
Zihinler açılır konuşur diller
Muhabbet tatlanır şendir gönüller
Okumak olmadan söz karar olmaz
 
Duygular olgunlaşır dizelerle
Düşünce yoğrulur denemelerle
Hayat paylaşılır hikâyelerle
Okumak olmadan yazmak kâr olmaz
 
Alimlerle sohbet etmek dilersen
Tarihim tekerrür etmesin dersen
Sözüne rağbet edilsin istersen
Okumak olmadan itibar olmaz
 
Okumak lezzeti her şeyden yeğdir
Yücelmek istersen başını eğdir
Köle olsa okuyan sultandır beydir
Okumak olmadan iftihar olmaz
 
Hafızım, sözüm evvelâ sanadır
Sonra kitaplara yol bulanadır
Tutulursa şayet ruha gıdadır
Okumak olmadan insan var olmaz
  
Ahmet Türkben
Aralık /2005