Kurumlar, insan içindir; insanlar kurum için değil. Araçların amaç haline getirilmesi, olmazsa olmazdık ya da olmazsa olmayız bakışı, gayretullaha dokunur

http://www.imh.org.tr/?sa=yazilar&id=345#navtop